معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان برگزار مینماید
جمعه, ۱۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۴۵
به گزارش نوید شاهد لرستان،پژوهش های قرآنی از جمله برنامه هایی است که در اداره قرآن و معارف اسلامی بنیادشهید و امور ایثارگران به منظور فراهم آوردن زمینه ای جهت آشنایی بیشتر جامعه هدف با مفاهیم تعالی بخش قرآن ، برگزار میگردد
فراخوان پژوهش قرآنی 
به گزارش نوید شاهد لرستان،پژوهش های قرآنی از جمله برنامه هایی است که در اداره قرآن و معارف اسلامی  بنیادشهید و امور ایثارگران به منظور فراهم آوردن زمینه ای جهت آشنایی بیشتر جامعه هدف با مفاهیم تعالی بخش قرآن ، برگزار میگردد.

محورهای پژوهش های قرآنی سال 1397

1- ایثار اجتماعی در آموزه های قرآن و معارف اسلامی

2- نقش ایثار اجتماعی در همگرایی افراد جامعه با توجه به آموزه های قرآن و معارف اسلامی

3 –بررسی ارتباط ایثار اجتماعی و اقتصاد مقاومتی در آموزه های قرآن و معارف اسلامی

4- بررسی ارتباط ایثار اجتماعی و شاخصه های سبک زندگی ایثارگرانه در آموزه های قرآن و معارف اسلامی

5- راهکارهای آموزش نسل جوان در توسعه فرهنگ ایثار اجتماعی با توجه به آموزه های قرآن و معارف اسلامی

مهلت ارسال آثار:97/9/15
مکان تحویل آثار:بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان لرستان

دستورالعمل نگارش مقاله

1-متن مقاله ارسالی به زبان فارسی باشد.

2-مقاله ارسالی،تحقیقی وبراساس معیارهای علمی باشد.

3-فایل متن مقاله باپسوندdoc یاdocx وباویرایش 2010 word باشد.

4- حجم مقاله از20صفحه وتعداد کلمات مقاله از8000واژه بیشتر نباشد.

5- مقاله با فاصله میان سطورو با تورفتگی نیم سانتی‌متر درسطر اول پاراگراف، تایپ شود.

6- متن مقاله با فونت b nazaninواندازه 13 ارائه شود.

7- متن عربی آیات در بین علامت گیومه« » قرار گیرد و آدرس آیه در داخل پرانتز به صورت (نام سوره/ شماره آیه)، درج شود مثال: «ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه» (نحل/125)

8- اگر از ترجمه خاصی از قرآن یا منابع روایی، در مقاله استفاده می‌شود، باید مشخصات مترجم و کتابشناسی ترجمه در بخش منابع قید شود.

– لازم است مقاله، شامل بخش‌های زیر باشد:

· عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق، به صورت کوتاه و رسا درج شود.

· مشخصات نویسنده: مشخصات نویسنده باید به این صورت ذکر گردد: نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه ایمیل و شماره تلفن تماس.

· چکیده: از 100 تا 150 کلمه به زبان فارسی بیانگر محتوای نوشتار، بیان مسئله، اهداف، ماهیّت پژوهش و نتایج تحقیق).

· کلید واژه‌ها: حداکثر 6 واژه از میان واژگانی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می‌کنند و کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند.

· مقدمه: بیان هدف پژوهشگر از انجام پژوهش، هدف از انتشار آن، اشاره به سوابق پژوهش و ارتباط آنها با موضوع نوشتار.

· بدنه اصلی مقاله:

- بدنه مقاله که متن اصلی است، مشتمل بر فصول مختلف است .هر فصل درون خود زیر فصل‌های دیگری دارد . زیر فصل‌ها هر کدام مشتمل بر چندین پاراگراف است، به گونه‌ای که هر پاراگراف حاوی یک موضوع مشخص می‌باشد.

- هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان در زیر فصلی خاص قرار گیرند.

- هر دسته از عناوین‌، ذیل عنوان کلّی‌تر به عنوان فصل قرار گیرند و تقدّم و تاخّر مطالب در آن رعایت شده باشد.

· نقل قول مستقیم:در مواردی که مطلبی عیناٌ از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای مطلب گیومه «» قرار داده شود.نقل به مضمون از کتابی نیازی به درج گیومه ندارد.

· ارجاع درون متن: هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود. به جای ذکر مراجع در پاورقی یا در انتهای مقاله، بعد از هر نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر شود: (نام خانوادگی موُلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه) مثال: (طباطبائی، 1380، ج1، ص200) و اگر به چند صفحه از یک منبع استناد می‌شود شماره صفحات از سمت راست به چپ و با گذاشتن علامت (صص) تنظیم گردد؛ مثلاٌ: (طباطبائی، 1380، ج 1). در صورتی که نام خانوادگی موُلف، مشترک است باید اسم وی هم مورد اشاره قرار گیرد.

اگر از یک نویسنده در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت می‌گیرد. اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می‌گیرد: (نام خانوادگی،سال انتشار اثر اول، شماره جلد و سال انتشار اثر دوم، شماره جلد و صفحه). اگر

موُلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده می شود و با ذکر واژه «دیگران» به سایر موُلفان اشاره شود.

· نتیجه: بین 100 تا 200 کلمه، حاوی جمع‌بندی و خلاصه‌گیری، از مهم‌ترین مسائلی که نویسنده آنها را در مقاله‌اش به طور مستند شرح و بسط داده است.

· فهرست منابع: کتب ومقالاتی که نویسنده در مقاله‌اش به آنها استناد نموده ویا ازآنها نقل قول کرده است.فهرست منابع در پایان مقاله ودر صفحه جداگانه بر اساس حروف الفبا (نام خانوادگی مؤلف)با دستورالعمل زیر تنظیم گردد:

· کتاب: نام خانوادگی، نام(سال انتشار)،عنوان کتاب،نام مترجم،محل نشر، ناشر (شایان ذکر است نام کتاب بافونت Italic و Bold تایپ گردد).

· مقاله: نام خانوادگی، نام(سال انتشار)،"عنوان مقاله"،نام مجله،شماره مجله،عنوان مقاله داخل گیومه ونام مجله با فونت Italic وBold تایپ گردد.

· پایان‌نامه: نام خانوادگی،نام(سال دفاع)،"عنوانپایان‌نامه"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد/دکتری،رشته،دانشکده،عنوان پایان نامه داخل گیومه ونام مجله با ItalicوBold تایپ گردد.

نکته پایانی:درصورت عدم تعیین برخی مشخصات، از الفاظ "بی‌جا"برای (بدون محل نشر)،"بی‌نا" برای (بدون ناشر)،"بی‌تا"برای (بدون تاریخ) استفاده شود.

معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده