نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برگزیده استانها
آرشیو
شهادت مهرداد در شب بارانی

شهادت مهرداد در شب بارانی

شهید «عسکر زمانی» در دفتر خاطرات خود می‌نویسد: «شب 15 بود که با حمله‌ی خمپاره‌ای دشمن دو نفر از بچه‌های...