نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ایثار معلم اشنویه ای در کوه برفی/فيلم

ایثار معلم اشنویه ای در کوه برفی/فيلم

نوید شاهد - ایثار ذات شغل معلمی است و شرایط هر اندازه هم دشوار باشد، معلم تسلیم نمی شود. خانم افشنگ، آموزگاری است که برای دسترسی به اینترنت به نقطه ای در کوه برفی می رود تا شاگردانش دغدغه درس نداشته باشند. فیلم ایثار این معلم عاشق را در ادامه می بینید.