نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

معرفی و خاطرات شهدای استان لرستان
آرشیو

پاسدار مهاجري است في سبيل الله

پاسدار مستضعفي است گمنام در پشت جبهه و پر آوازه اي است مشهور در جبهه كه با جهاد في سبيل الله خود، دشمن را به اعتراف وادار كرده كه ترس استكبار و عظمت اسلام مديون او رهبرش ميباشد