نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

دلتنگی مادرانه

دلتنگی مادرانه

مادر شهید مدافع حرم "میثم نجفی" می‌گوید: «گاهی که ناراحتم و به چهره‌ی میثم نگاه می‌کنم، اخم او را در قاب عکس می‌بینم. سریع از او عذرخواهی می‌کنم و می‌گویم: «میثم جان! ببخش مادر دلم برات تنگ شده، اما پشیمان نیستم.»
همانند مادر وهب باش!

همانند مادر وهب باش!

مادر شهید مدافع حرم "محمد آژند" بیان می‌کند: «از من خواهش کرد که در این امتحان همچون مادر وهب باشم!»
خبر

خبر "شهادت" با سیاه‌پوشی کوچه

دختر شهید "حسین ارشدی گشتی" روایت می کند: «روزی که از مدرسه به خانه برمی‌گشتم داخل کوچه که شدم پارچه‌های مشکی نظرم را جلب کرد، چه اتفاقی افتاده است... نزدیک‌تر که شدم دیدم پارچه‌های مشکی خبر شهادت پدرم را می دهند.»
دیدار آخر| توصیه به حجاب

دیدار آخر| توصیه به حجاب

مادر شهید "عباس نورمحمدی" می‌گوید: «بار آخری که به مرخصی آمده بود اخلاق و رفتارش تغییر کرده بود و از همه حلالیت می‌طلبید و به خواهرش توصیه به حجاب کرد.»
عید جبهه، یک عید دیگر است

عید جبهه، یک عید دیگر است

از شهید "محمود حبیبی" نقل شده است: «ده روز قبل از عید سال 1366، شهید حبیبی به جبهه رفت و هر چه به او گفتیم عید را نزد خانواده‌ات بمان! گفت: عید جبهه، یک عید دیگر است.»
دیدار با معبود با آراستگی

دیدار با معبود با آراستگی

مادر شهید «فیروز حبیبی» می گوید: «فیروز آخرین باری که به دیدا ما آمده بود به من گفت: زمانی که انسان به پیشگاه خداوند متعال مشرف می‌شود باید بدنی پاک و خوشبو داشته باشد.»