وصیت نامه شهید عبدالرحیم کرم الهی
شنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۱
مصيبت آن است كه زنده باشيم و بر عقيده مان حمله كنند و قصد نا بودي داشته با شند و ما نظاره گر باشيم

به گزارش نوید شاهد لرستان شهید عبدالرحيم كرم اللهي، : يكم مرداد 1337، در روستاي هنام از توابع شهرستان الشتر به دنيا آمد. پ به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. سال1361 ازدواج كرد و صاحب دو پسر و يك دختر شد. بيست و هفتم مرداد 1364، با سمت آرپي چي زن در چنگوله توسط نيروي هاي عراقي به شهادت رسيد. پيكرش مدت‌ها در منطقه برجا ماند و بيست و هشتم شهريور 1369، پس از تفحص در روستاي سياهپوش از توابع شهرستان زادگاهش به خاك سپرده شد.

وصيت نامه شهيد عبد الر حيم كرم الهي

با قلبي مملو از عشق و ايمان به خدا به سوي نبرد با دشمن بر ويد امام خميني

بسم الله الر حمن الر حيم

ان الله اشتري من المو منين انفسهم و امو الهم بان لهم الجنه يقا تلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون و عدا عليه حقا في التو راته و الا نجيل و القر آن و من او في بعهده من الله فا ستبشروا ببيعكم الذي با يقتم به و ذالك هو الفو ز العظيم.

خدا جان و مال اهل ايمان را به جاي بهشت خريداري كرده و آنها در راه خدا جهاد مي كنند كه دشمنان دين را به قتل بر سانند و يا خود شته شوند. اين وعده قطعي است بر خدا و عهد يست كه در تورات و انجيل و قرآن ياد فرموده و از خدا با وفاتر به عهد كيست. اي اهل ايمان شما به خود در اين معامله بشارت دهيد كه اين معا هده با خدا به قيمت سعادت و پيروزي بزرگ است

آري اين راه انسان است كه مي باست آن را بيابد و به طرفش بشتابد و با آغو ش باز در اين راه همه مسائلش را پذيرا با شد و اين ليا قت بزر گي است كه خداوند به ما عطا فر موده تا انتخاب كنيم و بشناسيم و با دركش و شناخت حقيقت اصلي كه به جز او صاحب سعادت ديگري نيست به طرفش روي آ وريم و در ادامه اين راه آن گاه كه عقيده ما نسبت به اين مبدا حيات به مخا طره افتاد بنا بر اينكه همه چيز مان با اوست و بدون اين فكر و دنبا له رويش چيز ديگري ندارم و بودنمان بدون داشتنش همانند نيستي مي باشد . پس براي حياتمان و براي حقيقت وجودمان بايد همه چيزمان را نثارش نما ييم و همه چيز هم در اين مرحله ارزش وجودي ندارد تا اينكه دوباره صراط مستقيم براي خودمان و فرزندانمان هموار نما ييم . پس اي خانواده گرامي اي مادر رنج كشيده ام و اي برادران عزيزم و اي همسر گرا ميم غم مداريد كه اين راه سعادت است نه مصيبت،مصيبت آن است كه زنده باشيم و بر عقيده مان حمله كنند و قصد نا بودي داشته با شند و ما نظاره گر باشيم كه آنها به ما حمله مي كنند كه ما بنده و درست همانند حيوا نات با قي خو اهيم بود كه در اين دنيا فقط خوردن و خو ابيدن و ديگر غرايز حيو اني را مي دانند . پس بايد براي سعادتمان مبا رزه كنيم كه افتخار دنيا و آ خرت را به همراه دارد . افتخار آزاد مرد بو دن و بنده غير خدا نبو دن و زير بار ظالمان نرفتن و افتخار آخرت كه سعادت و آ سايش ابديست كه اميدوارم بتو انم اگر خداوند قبول نما يد شما را هم شفاعت كنم. از مادرم حلا ليت مي طلبم و مي خوا هم كه بر من حلال كند شيره ي جا نش را كه به اين جا نب داده و نيز زحمات بسياري برايم كشيده و همچنين بر من ببخشد اگر از طرف من نا راحتي براي ايشان پيش آ مده كه اميدوارم در آ خرت و سختي روز محشر جبرانش نما يم . و نيز از برادرا نم حلا ليت مي خو اهم و مي خو اهم كه بي ادبيها يم را اگر خدايي نا كرده نسبت به ايشان انجام داده ام ببخشند و همچنين براي رضاي خداوند متعال به نحو احسن از عيال م نگهداري كرده و وظايف شر عي را نسبت به آ نان به جا آ وريدو از همسر عزيزم كه عمري را در كنار هم گذرانده ايم و شريك رنجهاي زند گيم بوده حلا ليت مي طلبم و اگر از بابت اين جانب در اين مدت زندگي مسئله نا راحت كننده اي برايشان پيش آورده ام پوزش مي خو اهم و خو اهشمندم كه بچه هايم را با تر بيت اسلامي و در راهي كه پدر شان رفته تربيت نما يد و در اين راه بكوشيد و از طرف من از همه اهل فاميل و دوستان و آ شنايان طلب حلاليت نما ييد و در آ خر به اهل خانواده و همسرم مي گو يم كه بنابر گفته قر آن كريم در دنيا ساعتي بيش زندگي نمي كنيم و غم و شادي بنا بر اعمال در آخرت است كه اين وعده خداوند تبارك و تعالي است و نيز بدانيد كه مسا ئل و مصيبتها گر چه كشته شدن در راه خدا افتخار است همه آنها آزمايش است كه خداوند به همه شما صبر و پايداري و تو جه به خويش عنايت نمايد

و السلام عليكم و رحمه الله

پاسدار م در راه دين هر گز پشت به ميدان نكنم

گر سر رود نكنم ترك پيمانم

با خميني رهسپاريم تا شهادت

نيك پيماني بستم تا قيامت


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده