وصیت نامه شهید ابراهیم تقی زاده
يکشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۴
زیرا نیروی که فردا باید دریک صف با اسرائیل ودیگردشمنان اسلام بجنگد آنهارا درمقابل هم قرارداده اند تا همدیگررا ازبین ببرند

به گزارش نوید شاهد لرستان شهید ابراهيم تقي زاده، : سوم شهريور 1341، در شهرستان كوهدشت به دنيا آمد.پاسدار بود، بيست  و چهارم دي 1365، در شلمچه بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. مزار او در زادگاهش واقع است.

وصیت نامه شهید ابراهیم تقی زاده

(اناهدینا السبیل اماشاکرا"واماکفورا")

یعنی ماهدایت رابه بشرعرضه داشتیم وبعدازآن دیگرنوبت خوداوست که سپاسگزاراین نعمت باشد یا کفران نماید.

طبعا"شکرگذاری نعمت هدایت و همانا حسن استفاده ازآن ونا سپاسی آن نیزضایع کردن وپشت پازدن به آن خواهد بودواین بستگی به اختیاروانتخاب انسان دارد . بنابراین جای هیچ تردیدی نیست که ازدیدگاه هردین، انسان موجودی است انتخابگر،که باید سرنوشت نهایی خودرابا قلم اختیاروانتخاب ورقم بزند. بنده راهی انتخاب کردم که دیگران آن را انتخاب کرده اند ورفتند. راهی که همه ی جوانان به آن لبیک گفتند وآنان فهمیدند که انسان یک روزبه دنیا می آید وبالاخره باید برود، ولی رفتنی بهتراست که انسان با کوله باری ازعبادتها وعشق به خداورسول خدا وامامان وولایت امرفقیه ونعمتهایی که خداوند دراین دنیا به اوارزانی داده است، ازاین جهان فانی برود وراه دیگرشهیدان راکه درراه خدا کشته شده اند ادامه بدهد وشهادت درراه خدا بسی اجرعظیم دارد. همانارسول خدامحمد(ص)می فرماید من قطره احب الی الله عزوجل من قطره ذم سبیل الله درنزد خدای بزرگ هیچ قطره ای محبوبترازقطره خونی که درراه خدا ریخته می شود بهترنیست.امابدانید که دشمنان خدا جنگ رابرامت اوتحمیل کردن جنگی که برای آنهاچه درصورت ادامه آن بسود آنها می باشد صلح ازاین جهت به نفع آنان است که اگرما با آنان صلح کنیم دیگراسلام نام ونشانی ازآن برروی زمین نخواهد ماند.زیرابه گفته امام عزیزمان آنان ازاسلام ضربه خورده اند وصلح ننگی است که درتاریخ دردامن مکتب اسلام وجامعه نهاده ایم وادامه آن ازاین جهت به سود آنها می باشد که انواع واقسام سلاحهای جنگی وشیمیایی خودرابرسرمامسلمانان به آزمایش می گذارند وعده ای که ناآگاه هستند دربرابرما قرارداده اند زیرا نیروی که فردا باید دریک صف با اسرائیل ودیگردشمنان اسلام بجنگد آنهارا درمقابل هم قرارداده اند تا همدیگررا ازبین ببرند وآنها دراصل می خواهند که اسلام را نابودکنند آنها این کارنه درایران بلکه درتمام بلاد مسلمین بکاربرده اند ولی دراین میان وظیفه ما جنگیدن تا پیروزی است وباید تمام قوای خودراازلحاظ جسمانی روحی ومالی ومعنوی جمع آوری کنیم ودرسایه اسلام ورهبریت امام وروحانیت با آنان بجنگیم تا هرچه زودتربه پیروزی برسیم ونباید به دشمنان مهلت بدهیم که دیگرسلاحهای خودرا برسرملتهای اسلامی همچون ایران وعراق وافغانستان ولبنان وفلسطین ودیگرمسلمانان به آزمایش بگذارند وباید به یاری حق بشتابیم تاحق مارا یاری نماید هماناقرآن کریم می فرماید (ان تنصرالله یبنصرکم ویثبت اقدامکم)

برادرکوچک شما ابراهیم تقی زاده
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده