نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

انشالله عروسی دختر عمو

انشالله عروسی دختر عمو

خدایا یعنی هیچ کس نیست به داد من برسه من نمی خوام، بمیرم یک وقت دست غیبی آمد این دختر رو بیرون کشید و یک گوشه ای گذاشت، گفت خدایا این دست چی بوده از کجا آمد دراین تاریکی دیجور ظلمات دنیا و آمد و من را نجات داد صدای غریبی گفت دختر عمو این دست همان یک مشت استخوانی بود که دیشب آمد.
سیزده موذن نا آشنا

سیزده موذن نا آشنا

قبل از وارد شدن به منطقه تابلویی زیبا نطرمان را جلب کرد: با وضو وارد شوید، این خاک به خون مطهر شهدا آغشته است. این جمله دریای سخن و معنی بود.
عنایت عکس شهید

عنایت عکس شهید

این عکس انگار با من حرف میزند وقتی تو بحر آن رفتم قلبا به اسلام رو آوردم و مدتی است که هر پنج شنبه اینجا می آیم.
گزیده خاطرات جانباز شيميايي «حسين محمديان»  از بمباران شيميايي سردشت

گزیده خاطرات جانباز شيميايي «حسين محمديان» از بمباران شيميايي سردشت

آن چه پيش روي داريد شرح وقايع و حوادثي است كه پس از بمباران شيميايي سردشت در روز هفتم تير ماه 1366 و بعد از آن براي من پيش آمد، خاطراتي كه از ذهن براي من و بسياري ديگر فراموش نشدني هستند
شهيد بايرامعلي اسكندري به روايت همسر

شهيد بايرامعلي اسكندري به روايت همسر

علي در بهمن ماه سال 1365 در شلمچه شيميايي شده بود. البته چند جاي بدنش تر كش هم داشت. پس از بازگشت از جبهه، سالم و سرحال بود و به كارهاي روزمره مي پرداخت.
هرگز ما را فراموش نكرده بود!

هرگز ما را فراموش نكرده بود!

آخرين روزهاي فروردين 83، تازه وارد بانك شده بودم كه از نگهباني با من تماس گرفتند...