نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نماهنگ 300 نفر منتشر شد

نماهنگ 300 نفر منتشر شد

نماهنگ 300 نفر به مناسبت سالروز عملیات حاج عمران و شهادت 300 رزمنده لرستانی در این عملیات منتشر شد.
شرحی بر عملیات حاج عمران

شرحی بر عملیات حاج عمران

استان لرستان در جریان عملیات حاج عمران در سال 1365 با 7 گردان از تیپ 57 حضرت ابوالفضل (ع) حضور یافتند و رزمندگان لرستانی، در این عملیات رشادتهای بسیاری از خود به نمایش گذاردند و مانع تصرف پیرانشهر و نقده توسط رژیم بعثی شدند.