نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برای جهاد فی سبیل الله برخیزید تا ظلم ریشه کن شود

برای جهاد فی سبیل الله برخیزید تا ظلم ریشه کن شود

در وصیت‌نامه شهید «صیدعلی پروانه» آمده است: خواهران و برادران عزیز! شما ادامه‌دهندگان راستین راه شهیدان باشید. به این بهانه ننشینید که این دنیا کافی است و آخرتی بی ‎پایان دارد. پیام من به دوستانم این است که به جهاد فی ‎سیبل‌الله برخیزند، تا ظلم ریشه‌کن شود.
شهیدی که از قبل خبر از شهادت خودش داشت

شهیدی که از قبل خبر از شهادت خودش داشت

همرزم شهید می گوید: صبح روز عملیات صداش زدم گفتم «بیا برویم»، انگار می‌دانست و قبل این‌که من بگویم آماده شده بود. روز عملیات چند ساعتی طول کشید و در درگیری‌ها، هاشم تیر به کتفش خورد و لحظاتی بعد شهید شد. بعد از آرام شدن عملیات به بچه‌های خرم‌آباد گفتم انگار همه چیز را از قبل می‌دانست. از آن‌ها خواستم تا پیکر هاشم را جهت تشییع به خرم‌آباد ببرند.