نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بیانیه بنیاد حفظ آثار برای چهلمین سالروز فتح خرمشهر

بیانیه بنیاد حفظ آثار برای چهلمین سالروز فتح خرمشهر

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه ‌ای با گرامیداشت سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، نسخه مقاومت و تسلیم ناپذیری در برابر دشمن را ضامن پیروزی و غلبه ملت ایران بر قدرت‌ های سلطه گر در مقطع تاریخی حال حاضر دانست.